ใบงานที่ 5


**ให้นักเรียนพิมพ์โค้ดต่อไปนี้ลงในโปรแกรม Notepad  >>  เสร็จแล้ว save เป็น .html  

ผลลัพท์ที่ได้ (ตามรูปภาพของนักเรียนเอง)เพิ่มเติมการใส่รูปภาพ
การเซฟไฟล์งาน และสร้างโฟล์เดอร์รูปภาพ ให้อยู่ที่เดียวกัน
เข้ามาในโฟลเดอร์รูปภาพไม่มีความคิดเห็น: