ใบความรู้ที่ 5 การสร้างรายการ (Lists)


การสร้างรายการใน html
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 16:51 น.

การสร้างรายการใน html

รายการใน html มี 3 แบบด้วยกัน คือ
 • รายการแบบไม่มีลำดับ (unordered list) ใช้แท็ก >ul<
 • รายการแบบมีลำดับ (ordered list) ใช้แท็ก >ol<
 • รายการแบบคำนิยาม (definition list) ใช้แท็ก >dl<

ตัวอย่างรายการ

 • รายการ
 • รายการ
 • รายการ
 1. รายการลำดับที่ 1
 2. รายการลำดับที่ 2
 3. รายการลำดับที่ 3

ตัวอย่างโค้ดของรายการ

01.<ul>
02.<li>รายการ</li>
03.<li>รายการ</li>
04.<li>รายการ</li>
05.</ul>
06.<ol>
07.<li>รายการลำดับที่ 1</li>
08.<li>รายการลำดับที่ 2</li>
09.<li>รายการลำดับที่ 3</li>
10.</ol>

รายการแบบไม่มีลำดับ (Unordered Lists) ใน html

รายการแบบไม่มีลำดับ จะใช้แท็ก ul (ย่อมาจาก unordered list) และแต่ละรายการภายในจะอยู่ในแท็ก li (ย่อมาจาก list item)
โดยแต่ละรายการจะแสดงเครื่องหมายด้วยจุดวงกลมสีดำ (โดยค่าเริ่มต้น)
1.<ul>
2.<li>กาแฟ</li>
3.<li>นม</li>
4.<li>ชา</li>
5.</ul>
จะแสดงผลได้เป็น
 • กาแฟ
 • นม
 • ชา

รายการแบบมีลำดับ (Ordered Lists) ใน html

รายการแบบไม่มีลำดับ จะใช้แท็ก ol (ย่อมาจาก ordered list) และแต่ละรายการภายในจะอยู่ในแท็ก li (ย่อมาจาก list item) เหมือนกับแท็ก ul
โดยแต่ละรายการจะแสดงเป็นตัวเลขเรียกลำดับกันไป (โดยค่าเริ่มต้น)
1.<ol>
2.<li>กาแฟ</li>
3.<li>นม</li>
4.<li>ชา</li>
5.</ol>
จะแสดงผลได้เป็น
 1. กาแฟ
 2. นม
 3. ชา

รายการแบบคำนิยาม (Definition Lists) ใน html

รายการแบบคำนิยาม คือ รายการของแต่ละข้อมูล และมีคำอธิบายของแต่ละรายการ
รายการแบบคำนิยามจะใช้แท็ก dl (ย่อมาจาก definition list ) และแต่ละรายการภายในจะอยู่ในแท็ก dt และ คำอธิบายของแต่ละแท็ก dt จะอยู่ในแท็ก dd
1.<dl>
2.<dt>กาแฟ</dt>
3.<dd>- เครื่องดิ่มร้อนสีดำ</dd>
4.<dt>นม</dt>
5.<dd>- เครื่องดิ่มเย็นสีขาว</dd>
6.<dt>ชา</dt>
7.<dd>- เครื่องดิ่มร้อนหรือเย็น สีชา</dd>
8.</dl>
จะแสดงผลได้เป็น
กาแฟ
- เครื่องดิ่มร้อนสีดำ
นม
- เครื่องดิ่มเย็นสีขาว
ชา
- เครื่องดิ่มร้อนหรือเย็น สีชา

แท็ก html อ้างอิง

แท็กคำอธิบาย
<ol>กำหนดรายการที่มีลำดับ
<ul>กำหนดรายการที่ไม่มีลำดับ
<li>กำหนดข้อมูลของแต่ละรายการ
<dl>กำหนดรายการคำนิยาม
<dt>กำหนดข้อมูลของแต่ละรายการ
<dd>กำหนดคำอธิบายของแต่ละข้อมูล

ขอบคุณที่มา : http://www.freescriptsplanet.com/

ไม่มีความคิดเห็น: