ข้อตกลงเบื้องต้น วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

---------------------------------------------
ข้อตกลงเบื้องต้น 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 
ภาคเรียนที่ 1/2557
--------------------------------------------

1. ห้ามส่งเสียงดัง
2. ห้ามนำน้ำและอาหารเข้ามากินในห้องเรียน 
3. ห้ามทิ้งขยะให้ห้องเรียน
4. ห้ามเปิดเว็บไซต์อื่นในเวลาที่ครูสอน โดยเฉพาะ facebook และเกม
5. ก่อนออกจากห้องให้เก็บเก้าอี้เข้าที่ และเก็บขยะบริเวณโต๊ะไปทิ้งให้เรียบร้อยทุกครั้ง
________________________________________________ไม่มีความคิดเห็น: