คาบแรก ให้นักเรียนทุกคน สมัคร Gmail

---------------------------------------------
ให้นักเรียนทุกคน สมัคร Gmail 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 
ภาคเรียนที่ 1/2557
--------------------------------------------

รายละเอียดดังนี้

         1. ให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ  https://www.gmail.com/mail/help/intl/th/open.html เพื่อสมัคร
         2. นักเรียนศึกษาวิธีสมัครใน google ด้วยตนเองหรือถามเพื่อนก็ได้
         3. เมื่อสมัครได้แล้วให้ส่ง Gmail ที่ได้ ในกล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างของเพจนี้

                     ตัวอย่าง   นางสาวบัวชม   คลองกระโทก  ม.4/2 เลขที่ 30
                                      kongbch_aa@gmail.com

     

** หมายเหตุ 1. หากใครมี บัญชี gmail อยู่แล้วไม่ต้องสมัครใหม่ ให้ส่งอันเดิมได้เลย
                     2. gmail ควรเป็นบัญชีที่นักเรียนใช้งานจริง จำรหัสผ่านได้
                         เพราะจะต้องใช้ในการ เรียนการสอนทุกคาบเพื่อส่งงานและทำข้อสอบ


---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ความคิดเห็น:

Angkana.N กล่าวว่า...

ตัวอย่าง
นางสาวบัวชม คลองกระโทก ม.4/2 เลขที่ 30
kongbch_aa@gmail.com