ใบงานเรื่อง Links (การเชื่อมโยง)


Links (การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ)

ใช้คำสั่ง 
         <A HREF="ลิ้งที่ต้องการ">ข้อความ</A>

 ตัวอย่าง

<A HREF="page.html">ข้อมูล</A>  _____________________________  เชื่อมโยงไปยังเว็บภายใน

<A HREF=" http://www.google.co.th/ "> ไปยังเว็บgoogle </A>_________ เชื่อมโยงไปยังเว็บภายนอก

<A HREF=" Data.docx "> โหลดเอกสาร </A> ______________________  เชื่อมโยงไปยังเอกสาร


  ใบงานเรื่อง Links (การเชื่อมโยง)

ให้นักเรียนสร้างหน้าเว็บเพจขึ้้นมา 2 หน้าดังนี้

** ให้ copy โค้ด ไปวาง แล้ว save ได้เลย


1. หน้าแรกตั้งชื่อว่า  index53.html 
---------------------------------------------------------


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>หน้าหลัก</TITLE>
</HEAD>
<center>
<BODY BACKGROUND="bg12.jpg" >
<IMG SRC="header.jpg" WIDTH="1020" HEIGHT="200" BORDER="0" ALT="">
<H1><B>**ดอกกุหลาบ**</B></H1><BR>

<TABLE>
<TR>
<TD><IMG SRC="rose-2.jpg" height = 300 BORDER="3"> </TD>
<TD>
<UL>
<H2>
<LI>ข้อมูลดอกกุหลาบ<BR>       ***หมายเหตุ ให้สร้างลิ้งไปยัง  page253.html
<LI><A HREF="http://www.shc.ac.th/learning/botanical-garden/26.htm">ข้อมูลอ้างอิง<BR></A>
<LI><A HREF="Data.docx">โหลดข้อมูล<BR></A>
<LI><A HREF="page353.html">สมาชิกในกลุ่ม<BR></A>   ***หมายเหตุ ให้สร้างหน้าสมาชิกตั้งชื่อว่า  page353.html   มาอีก 1 หน้า
</H2>
</UL>
</TD>
</TR>
</TABLE>

</BODY>
</center>
</HTML>
2. หน้าที่ 2 ตั้งชื่อว่า  page253.html 
---------------------------------------------------------


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ข้อมูล</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=#FFFF99 TEXT=#FF0033>
<CENTER>

กลับหน้าหลัก    ***หมายเหตุ ให้สร้างลิ้งไปกลับไปยังหน้าแรก  index53.html
<BR>

<H1><B>**ข้อมูลดอกกุหลาบ**</B></H1><BR>
<TABLE border=0>
<TR>
<TD width=20><IMG SRC="rose-1.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="150" BORDER="0" ALT=""></TD>
<TD><IMG SRC="rose-3.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="150" BORDER="0" ALT=""></TD>
</TR>
<TR>
<TD><IMG SRC="p1030399_resize.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="150" BORDER="0" ALT=""></TD>
<TD><IMG SRC="1245590998.gif" WIDTH="200" HEIGHT="150" BORDER="0" ALT=""></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan=2>
<H3>
<IMG SRC="11.gif"> กุหลาบ<BR>
<U>ชื่อวิทยาศาสตร์</U>: Rosa  Spp. & Hybird<BR>
<U>ชื่อวงศ์</U>: ROSACEAE<BR>
<U>ชื่อสามัญ</U>:  Rose<BR>

<U>ชื่อท้องถิ่น</U>:  คำแดง<BR>
<U>ถิ่นกำเนิด</U>:  เอเชีย<BR>
<U>ลักษณะวิสัย</U>: ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย<BR>
<U>ลักษณะ</U>: มีทั้งไม้เลื้อย  ไม้พุ่มสูง 1-3 ซ.ม.
</H3>
</TD>
</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>
ไม่มีความคิดเห็น: