ใบงานที่ 2 การจัดการตัวอักษร
ใบงานที่ 2
                                               คำสั่งในการจัดการตัวอักษร
  

                      ตัวอย่าง เช่น  คำสั่งกำหนดตัวอักษรแบบตัวเอียง   

                                    แนวการตอบ    <I> การกำหนดตัวอักษรแบบตัวเอียง</I>

ใบงานที่ 2 ให้นักเรียนค้นหาคำสั่งของภาษา HTML ดังต่อไปนี้

1. คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่

2. คำสั่งใส่หมายเหตุ (Comment) ในเอกสาร 

3. คำสั่งกำหนดแบบตัวอักษร (Font) ให้เป็นแบบ Angsana New

4. คำสั่งกำหนดตัวอักษรแบบตัวหนา

5. คำสั่งกำหนดตัวอักษรแบบตัวเอีย

6. คำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษรแบบขีดฆ่า

7. คำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษรแบบขีดเส้นใต้

8.  คำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้เป็นตัวยก

9.  คำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้เป็นตัวห้อย

10. คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษรให้มีขนาดเท่ากับ 7

11. คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษรให้เป็นหัวเรื่อง มีขนาดเท่ากับ 1

12. คำสั่งกำหนดสีตัวอักษรให้เป็นสีแดง (แบบชื่อสีภาษาอังกฤษ)

13. คำสั่งกำหนดสีตัวอักษรให้เป็นสีแดง (แบบชื่อสีเป็นรหัสเลขฐาน 16)

14. คำสั่งกำหนดสีพื้นหลังของเว็บ  (แบบชื่อสีภาษาอังกฤษ)

15. คำสั่งกำหนดสีพื้นหลังของเว็บ  (แบบชื่อสีเป็นรหัสเลขฐาน 16)

**ค้นหาคำตอบได้จากเว็บไซต์    http://school.obec.go.th/krurenu/web1.html    บทที่ 2 


ไม่มีความคิดเห็น: